Midvatten AB

Midvatten är ett tjänsteföretag specialiserat på grundvatten - dess förekomst, rörelse och kvalité. Våra kunder är främst kommunala bolag och förvaltningar som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen

Våra uppdrag som ofta är knutna till vattenförsörjning och miljöfrågor och omfattar:

 • Grundvattenundersökningar
 • Provpumpningar och utvärdering
 • Behandlingsförsök
 • Tillståndsärenden
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Vattenskyddsområden
 • Kartläggning av föroreningsspridning runt avfallsupplag
 • Sanering av förorenad mark och grundvatten
 • Grundvattensänkning
 • Grundvattenuttag för värme eller kyla
 • Projektering
 • Vattenförsörjningsplaner

Uppdragen utförs i nära samarbete med Kvartär AB och andra samarbetspartners.

AffärsidéKvalitéts- och miljöpolicy